Over SIVMO

SIVMO steunt al meer dan 20 jaar Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties. 

SIVMO steunt Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen die:

  • streven naar een gelijkwaardige en harmonieuze samenleving voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden,
  • opkomen voor en steun geven aan slachtoffers van onrecht en ongelijke behandeling,
  • de Israëlische maatschappij bewust maken van mensenrechtenschendingen en gevolgen van de bezetting,
  • allen (Israëli’s, Palestijnen en anderen) die streven naar een rechtvaardige oplossing en beëindiging van de bezetting zien als partners.

 SIVMO steunt Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties door:

  • geld voor hen in te zamelen bij particulieren en fondsen,
  • bekendheid te geven aan hun werk via onze website, nieuwsbrief, ons digitale magazine De Brug en social media,
  • hen in contact te brengen met Nederlandse media en politieke beleidsmakers.

Doneren
SIVMO geeft particuliere donateurs volledige zeggenschap over de bestemming van hun giften. Uzelf kunt bepalen aan welke groep u uw schenking ten goede wilt laten komen.  SIVMO maakt het bedrag van uw gift over naar de Israëlische groepen. Slechtst een heel beperkte bijdrage in fondsenwerving, administratie/overboekingskosten en voorlichting in Nederland over de groepen kan worden afgehouden. SIVMO is door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting (ANBI – algemeen nut beogende instelling). Uw giften aan SIVMO of via SIVMO aan Israëlische groepen zijn daardoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Onze werkwijze
Het werk wordt gedaan door een groep toegewijde vrijwilligers en een actief onbezoldigd bestuur.
In het Jaarverslag 2020 kunt u lezen hoe het SIVMO in 2020 is vergaan, in welke activiteiten SIVMO heeft deelgenomen en de plannen voor de komende tijd.  Daarnaast vindt u hier het Beleidsplan 2019-2021 , het standaard formulier rapportage 2020, standaardformulier fondsenwervende ANBI 2021, standaardformulier fondsenwervende ANBI 2022, verdeling over de groepen 2021 en verdeling over de groepen 2022

In de afgelopen periode heeft SIVMO o.a. het volgende met uw bijdrage kunnen doen:

  • we hebben Kav Laoved geholpen om arbeiders die worden uitgebuit wettelijk bij te staan.
  • we hebben Machsom Watch in staat gesteld de checkpoints te blijven monitoren en met jonge Israëli’s het gesprek te blijven voeren over de schendingen van mensenrechten.

Over deze website
Het digitale magazine De Brug heeft binnen de doelstellingen van SIVMO een onafhankelijke status. De artikelen van De Brug geven de mening weer van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van het bestuur.

© U mag de artikelen van De Brug altijd overnemen, mits met bronvermelding.

Tenzij een andere bron wordt vermeld, zijn de beelden op deze website afkomstig van ActiveStills. Dit fotografencollectief legt de dagelijkse realiteit van de bezetting vast en behoort tot de groepen die wij met uw hulp steunen.

Bestuursleden

Bestuur

Femke Roos, voorzitter
Joost van der Lijn, penningmeester
Rick Meulensteen, algemeen bestuurslid
Kathinka Minzinga, algemeen bestuurslid

Contact

Tel: 06 39636115
E-mail: info@sivmo.nl
Bankrekening NL06INGB0006181625
Kamer van Koophandel Stichting SIVMO
Nr. 4121039
Fiscaal nummer 8006.82.750