Over SIVMO

SIVMO steunt al meer dan 20 jaar Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties. 

SIVMO steunt Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen die:

  • streven naar een gelijkwaardige en harmonieuze samenleving voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden,
  • opkomen voor en steun geven aan slachtoffers van onrecht en ongelijke behandeling,
  • de Israëlische maatschappij bewust maken van mensenrechtenschendingen en gevolgen van de bezetting,
  • allen (Israëli’s, Palestijnen en anderen) die streven naar een rechtvaardige oplossing en beëindiging van de bezetting zien als partners.

SIVMO steunt Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties door:

  • geld voor hen in te zamelen bij particulieren en fondsen,
  • bekendheid te geven aan hun werk via onze website, nieuwsbrief en social media,
  • hen in contact te brengen met Nederlandse media en politieke beleidsmakers.

Voorgeschiedenis
Van oudsher bestond en bestaat in Nederland een sterk gevoel van verbondenheid met het Joodse volk en later met de staat Israël. Door de oorlogsverhouding tussen Israël en de Arabische staten groeide de zorg om vrede in de regio. Voor velen in Nederland was dit reden om enerzijds solidariteit met Israël te handhaven maar anderzijds de op vrede gerichte krachten in Israël te steunen. Na de bezetting van Palestijnse gebieden in 1967 groeide ook de zorg om de lokale mensenrechtensituatie aldaar. Sinds haar oprichting in 1990 heeft SIVMO zich dan ook ingespannen om de vredesbeweging en de mensen­rechten­­organisaties in Israël te steunen.

Doneren
SIVMO geeft particuliere donateurs volledige zeggenschap over de bestemming van hun giften. Uzelf kunt bepalen aan welke groep u uw schenking ten goede wilt laten komen.  SIVMO maakt het bedrag van uw gift over naar de Israëlische groepen. Slechtst een heel beperkte bijdrage in fondsenwerving, administratie/overboekingskosten en voorlichting in Nederland over de groepen kan worden afgehouden. SIVMO is door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting (ANBI – algemeen nut beogende instelling). Uw giften aan SIVMO of via SIVMO aan Israëlische groepen zijn daardoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Onze werkwijze
Het werk wordt gedaan door een groep toegewijde vrijwilligers en een actief onbezoldigd bestuur. In het Beleidsplan 2024 leest u onze plannen voor de komende jaren.

Documenten

De Brug
Tot 2022 gaf SIVMO het digitale blad De Brug uit, met achtergrondinformatie, opiniestukken en interviews over het andere Israël en de stand van zaken in het Midden-Oosten. Het digitale magazine De Brug had binnen de doelstellingen van SIVMO een onafhankelijke status. De artikelen van De Brug geven de mening weer van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van het bestuur.

Beeldverantwoording
Tenzij een andere bron wordt vermeld, zijn de beelden op deze website afkomstig van Activestills. Dit fotografencollectief legt de dagelijkse realiteit van de bezetting vast en behoort tot de groepen die wij met uw hulp steunen.

© U mag de artikelen van zowel de nieuwsbrief als De Brug altijd overnemen, mits met bronvermelding.

Bestuursleden en medewerkers

Bestuur

Femke Roos, voorzitter
Wouter Jan de Graaf, penningmeester
Héloïse van Haaster, algemeen bestuurslid
Jeroen Huber, algemeen bestuurslid

Eden Goldberg, algemeen bestuurslid

Joost van der Lijn, algemeen bestuurslid

Redactie

David Roos 
Héloïse van Haaster

Contact

Tel: 06 39636115
E-mail: info@sivmo.nl
Bankrekening NL06INGB0006181625
Kamer van Koophandel Stichting SIVMO
Nr. 4121039
Fiscaal nummer 8006.82.750