*|MC:SUBJECT|*
Onzekere tijden in Israël en de Palestijnse gebieden
Activisten en media verzamelen zich bij het kantoor van Al-Haq na de inval van het Israëlische leger op 18 augustus 2022. Beeld: Activestills
Ook de afgelopen maanden was het onrustig in Israël en de bezette gebieden. De inval van Israëlische militairen bij zeven Palestijnse mensenrechtenorganisaties leidde tot internationale verontwaardiging, onder meer vanuit Nederland. Ook het aangescherpte inreis- en verblijfsbeleid voor de Westelijke Jordaanoever kon rekenen op internationale kritiek. Verschillende groepen, waaronder het door SIVMO gesteunde HaMoked, maakten de afgelopen maanden bezwaar tegen deze procedures.

Ondertussen maakt Israël zich op voor de vijfde parlementsverkiezing in meer dan drie jaar tijd na de val van de regering afgelopen juni. Op 1 november heeft de kiezer keuze uit maar liefst veertig partijen. Desalniettemin gaat de strijd nu vooral tussen de partij Yesh Atid van huidig premier Yair Lapid en de Likoedpartij van voormalig minister-president Netanyahu. Het is nog zeer onzeker wat voor regering er zal komen.

In deze nieuwsbrief vindt u verdere updates over het werk van onze groepen. Breaking the Silence publiceerde ‘Military Rule’, een rapport op basis van ervaringen van Israëlische militairen die dienden in de Palestijnse gebieden. Verder blijft B’Tselem zich hard maken voor rechtvaardigheid rond de dood van Palestijnse journalist Shireen Abu Akleh. Ook besteden we aandacht aan hoe Kav laOved bezwaar maakte tegen de nieuwe arbeidsrechtwetgeving voor asielzoekers. Ten slotte sprak SIVMO met Dani Shenhar, mensenrechtenadvocaat en directeur van de juridische afdeling van HaMoked, voorafgaand aan diens bezoek aan Nederland. Aanstaande dinsdag (27 september) organiseren we samen met PAX een lunchlezing met Dani in Utrecht, u bent van harte uitgenodigd. Meer details hierover vindt u verderop in de nieuwsbrief.
 
Steun de Israëlische mensenrechtenorganisaties
Het bestuur en de redactie van Sivmo wensen eenieder shana tova en een goed 5783! Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de groepen die we met uw hulp steunen en de meest recente ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden.
Rapport 'Military rule'
Het rapport van Breaking the Silence. Beeld: Breaking the Silence
Enkele weken geleden publiceerde onze partnerorganisatie Breaking the Silence het rapport 'Military Rule’. Aan de hand van getuigenissen van (ex-)soldaten wordt daarin een beeld geschetst van de onderdrukkende Israëlische bureaucratie in de bezette gebieden. ‘Het is een ander soort geweld, een bureaucratisch geweld,’ aldus een van de getuigen.

Op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wordt het Israëlische beleid gehandhaafd door de Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), een eenheid van het Israëlische ministerie van Defensie. Onder de taken vallen onder andere het toekennen van in- en uitreisvergunningen, wetshandhaving en het coördineren van bouw en infrastructuur. Dit betekent dat militairen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van allerlei ambtelijke taken. Tussen 2011 en 2021 sprak Breaking the Silence met tientallen van hen om zo de alledaagse realiteit van het beleid in kaart te kunnen brengen.

Het rapport laat zien hoe Palestijnen door de COGAT-procedures structureel onderdrukt worden. Israëlische militairen hebben vrijelijk toegang tot persoonlijke informatie van de gehele bevolking en in ‘Military Rule’ wordt meermaals beschreven hoe daar misbruik van gemaakt wordt. Loketten zijn onderbezet, militairen spreken weinig of geen Arabisch en wachttijden om vergunningen te krijgen zijn extreem lang. Wie bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet in Israël voor medicijnen krijgt soms maandenlang niks te horen, wat afgelopen jaar nog leidde tot het overlijden van een kleuter. Naast de controle en monitoring die er door het ‘permit regime’ wordt uitgeoefend op de Palestijnse bevolking, werkt COGAT bovendien actief mee aan het versterken en vergroten van de Israëlische greep op Palestijns grondgebied. Afgelopen jaar werden bijvoorbeeld op de Westelijke Jordaanoever zes keer zoveel joods-Israëlische als Palestijnse bouwplannen goedgekeurd. Breaking the Silence stelt dan ook dat de bezetting niet alleen door militair geweld in stand wordt gehouden, maar ook door de dagelijkse bureaucratische controle van COGAT.

Door onder meer getuigenissen te verzamelen van Israëlische veteranen en tours te organiseren in de West Bank, probeert Breaking the Silence het Israëlische publiek en de internationale media meer inzicht te geven in het handelen van het Israëlische leger in bezet gebied.
 
Lees het rapport 'Military Rule'
Steun Breaking the Silence
Verontwaardiging over Israelisch onderzoek naar de dood van Shireen Abu Akleh 
Een muurschildering ter ere van Shireen Abu Akleh in Gaza. Beeld: Activestills
Begin deze maand heeft het Israëlische leger verklaard dat het waarschijnlijk toch een Israëlische soldaat was die Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh heeft neergeschoten. Op 11 mei 2022 deed Shireen Abu Akleh onderzoek naar de Israëlische inval in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Ze werd, ondanks een helm en kogelvrij vest met duidelijk het woord ‘pers’ erop, doodgeschoten. Ook haar collega Ali Samudi werd geraakt. De Israëlische autoriteiten ontkenden aanvankelijk enige verantwoordelijkheid door te stellen dat de kogels afkomstig zouden zijn van een Palestijnse schutter.
 
Mensenrechtenorganisatie B’Tselem heeft 11 mei, de dag zelf van het incident, een verslaggever naar Jenin gestuurd. Door middel van gps-gegevens en luchtfoto’s heeft B’Tselem geconcludeerd dat de kogels onmogelijk van een Palestijnse schutter afkomstig konden zijn. Ook onder andere CNN, The New York Times en het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten kwamen tot dezelfde conclusie. Als reactie op de uitkomst van het onderzoek van Israëlisch defensieleger publiceerde B’Tselem op 5 september het volgende:
 
‘Enormous public and international pressure was needed to make Israel spurt a faint confession that one of its soldiers had killed journalist Shireen Abu Akleh, while at the same time shaking off any responsibility for her death. The killing of Abu Akleh is the predictable result of Israel’s outrageous open fire policy in the Occupied Territories. This policy claims more and more victims while the whitewash continues undisturbed.’
 
De Israëlische autoriteiten hebben laten weten dat ze geen strafrechtelijk onderzoek gaan instellen naar het incident omdat het zou gaan om een ongeluk. Inmiddels is de zaak op verzoek van de nabestaanden doorverwezen naar het Internationaal Strafhof. 

B’Tselem is een onafhankelijke organisatie die sinds 1998 mensenrechtenschendingen door Israël in de bezette gebieden onderzoekt, documenteert en publiceert. Zo zet B’Tselem zich in voor vrijheid en gelijkheid in Israël. Help hen door te doneren. 

 
Steun B'Tselem
Kav LaOved dient een verzoekschrift in tegen nieuwe arbeidsrechtregeling
Een landbouwarbeider in Sde Nizan. Beeld: Activestills
Op 30 juni 2022 heeft de Israëlische regering een nieuwe regeling bekendgemaakt op het gebied van arbeid van asielzoekers. Door deze regeling zou een grote groep asielzoekers in zeventien steden en gemeenten nog maar in vier sectoren mogen werken: de bouw, landbouw, verzorgingstehuizen en hotels. Hierdoor zullen hoogstwaarschijnlijk grote aantallen asielzoekers hun baan verliezen en vele werkende gezinnen in armoede belanden. Zo wordt nog meer druk gelegd op een al erg kwetsbare groep. Kav LaOved, dat zich al decennia inzet voor sociaaleconomische rechtvaardigheid in Israël, vreest niet alleen dat de regeling slecht uit zal pakken voor de asielzoekers, maar ook voor de economie. Denk aan de werkvelden waar nu nog veel asielzoekers werkzaam in zijn en de gemeenten waar asielzoekers uit weg-, of juist heen zullen moeten verhuizen. 
 
Ngo Kav Laoved, ook bekend als Worker’s Hotline, publiceert rapporten en policy briefs om hulp te bieden aan arbeiders in Israël. Zo stelden zij de volgende doelen als antwoord op de recente regeling:
  • Bewustwording creëren over de regeling en hierdoor mensen samenbrengen die de regeling aan kunnen vechten. 
  • Zelf juridische stappen ondernemen.
  • De asielzoekers voorlichten over de veranderingen en hulp bieden bij onder anderen het aanvragen van uitzonderingssituaties. 
  • Onderzoek doen onder de asielzoekersgemeenschap om bij te houden wat de invloed van de regels zal zijn op langere termijn.
Onderaan kunt u de volledige policy brief lezen.
 
Op 6 september heeft Kav LaOved, samen met andere mensenrechtenorganisaties, een verzoekschrift ingediend tegen de minister van binnenlandse zaken, de PIBA (de Israëlische bevolkings-, immigratie- en grensautoriteit) en andere betrokkenen bij de nieuwe regeling. In de aankomende dagen verwacht Kav LaOved een beslissing van de rechtbank. 
 
Kav LaOved biedt gratis rechtshulp aan benadeelde arbeiders in Israël. Naast de rapporten en policy briefs organiseert Kav LaOved voorlichtingen, spreekuren en biedt het handvatten om het recht toegankelijk te maken. Doneer en help Kav LaOved deze en vele andere policy briefs te volbrengen.

 
Lees hier de policy brief van Kav LaOved
Steun Kav LaOved
Interview met Dani Shenhar van HaMoked
Lunchlezing met Dani Shenhar.

In samenwerking met PAX organiseert SIVMO op dinsdag 27 september een lezing door Dani Shenhar. Dani geeft leiding aan de juridische afdeling van HaMoked, een van de organisaties die gesteund wordt door SIVMO. HaMoked verleent rechtshulp aan Palestijnen in bezette gebieden en spant namens hen rechtszaken aan tegen de Israëlische overheid. Voorafgaand aan de lezing spraken we Dani. We vroegen hem naar het werk dat HaMoked op dit moment verricht in de bezette gebieden en wat zijn visie is op de huidige politieke situatie in Israël.

In februari voerde het Israëlische leger nieuwe toegangsregels in voor buitenlanders die willen reizen naar de Westelijke Jordaanoever. Een storm van kritiek volgde en na een door HaMoked aangespannen juridische procedure werden de plannen teruggetrokken. Een herziene versie van het beleid is vorige week uitgevaardigd, wat opnieuw ophef veroorzaakte (onder meer in Nederlandse media) en het leven van Palestijnen bemoeilijkt. Hoe kijk je naar de nieuwe regels?

Het voornaamste punt voor EU-landen was het lage maximumaantal buitenlandse studenten en academici dat toegang kreeg tot de Westelijke Jordaanoever. Daartegen hebben we juridisch bezwaar gemaakt, waarop het leger het beleid heeft bevroren en beloofde aan te passen. In de versie van afgelopen week hebben ze het maximumaantal eruitgehaald, maar nog steeds is het een veeleisende procedure. Het meest hebben naar mijn idee echter buitenlandse echtgenoten van Palestijnen te lijden onder de regelgeving. Voor hen is het bijna onmogelijk legaal te blijven op de Westelijke Jordaanoever. Je kan voor drie maanden een visum krijgen en daarna eventueel nog drie maanden, maar je moet er veel voor betalen en bovendien het leger inlichten dat je een relatie hebt met een Palestijn. De procedure om een permanente status te krijgen is ontzettend ingewikkeld. Voor Palestijnen met buitenlandse partners is het een nachtmerrie.

Is HaMoked van plan verder actie te ondernemen?

We gaan proberen opnieuw een zaak aan te spannen. We zullen waarschijnlijk eisen om het beleid helemaal stop te zetten. Zo’n verzoek wordt niet snel ingewilligd, maar naar aanleiding ervan worden er hopelijk wijzigingen gemaakt in de nieuwe regels. Afgelopen keer dienden we een verzoekschrift in voordat het beleid van kracht ging, waarop het werd geweigerd omdat... lees de rest van dit artikel hier
 

Steun HaMoked
Privacyverklaring
SIVMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website leest u onze volledige privacyverklaring.
Copyright © 2021 SIVMO

Steun voor Israëlische Vredes en Mensenrechtenorganisaties

www.sivmo.nl

Tel: 06 39636115

E-mail: info@sivmo.nl


U heeft deze e-mail ontvangen omdat u zich eerder op onze nieuwsbrief abonneerde, omdat u donateur van SIVMO bent of abonnee was van kwartaalblad De Brug.
U kunt hier uw 
voorkeuren wijzigen of u kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*