*|MC:SUBJECT|*


Honderd dagen oorlog

Gazanen in Rafah krijgen voedsel uitgedeeld door vrijwilligers. Beeld: Activestills.

Meer dan honderd dagen zijn voorbijgegaan sinds de aanval van Hamas op 7 oktober en sindsdien zijn de gemoederen allesbehalve bedaard. Terwijl de IDF in Gaza nog steeds massale destructie veroorzaakt en de spanningen op de West Bank toenemen, ligt politieke en militaire escalatie wereldwijd op de loer. De internationale kritiek op Israëls handelen zwelt aan, met de genocideaanklacht van Zuid-Afrika als voorlopig hoogtepunt. Ondertussen houdt Netanyahu zich ondanks forse tegenstand staande en lijkt hij weinig bereid in te binden.

Hoe beweeg je je als mensenrechtenorganisatie in een land dat door shock en rouw beheerst wordt? En hoe kom je op voor menselijkheid als de ander tot onmens wordt gemaakt? Met deze vragen worden onze groepen geconfronteerd. Op verschillende manieren vinden ze antwoorden. Voorzichtig wordt daarbij ook vooruitgekeken naar perspectieven voor na de oorlog. Want als één ding duidelijk is, is het dat voor vrede en verzoening een radicaal ander pad bewandeld moet worden. Zoals klonk op de recente vredesconferentie van onze groep Peace Now: “We kunnen niet blijven leven volgens de wetten van het zwaard.”

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van het werk van onze groepen. Physicians for Human Rights Israel publiceerde een paper waarin de zorgwekkende groei aan particulier wapenbezit in Israël wordt beschreven. HaMoked boekte juridisch succes door de beperkte doorgang van Palestijnen op de West Bank aan de kaak te stellen. Tot slot geven we u aan de hand van analyses van veteranenorganisatie Breaking the Silence een verontrustende inkijk in de Israëlische militaire campagne.

Het lot van allen in Israël en de Palestijnse gebieden is onzeker. Onze groepen doen er alles aan om hun toekomst vreedzamer en rechtvaardiger te maken. Ze hebben uw steun hard nodig. Doneer daarom nu.

Doneer aan onze groepen
Afgelopen week vond in Amsterdam onze nieuwjaarsborrel plaats. Samen keken we terug op het bewogen afgelopen jaar, waarin er ook bij SIVMO grote veranderingen plaatsvonden. We namen afscheid van voormalige medewerkers en stelden de nieuwe bestuursleden voor. Juist nu onze groepen het zo zwaar hebben, geeft het vernieuwde moed om te zien dat de betrokkenheid groot is. Namens het bestuur van SIVMO wensen we u een heel goed jaar toe!


PHRI spreekt zorgen uit over de ongekende groei van wapenbezit 

Een lid van een Israëlisch forensisch team houdt het wapen vast dat vermoedelijk in december werd gebruikt bij de schietpartij in Jeruzalem, waar de Israëlische Yuval Doron Kestelman per ongeluk werd vermoord door IDF-soldaten nadat hij zelf twee Palestijnse terroristen had doodgeschoten. Beeld: Haaretz (Ronaldo Schemidt - AFP).

Op 15 oktober 2023 werd de wapenbezitregelgeving in Israël door de Nationale Veiligheidscommissie gewijzigd. Hierop volgde een ongekende toename van civiele bewapening. Zo zijn in iets minder dan zestig dagen na de wetswijziging 265.000 aanvragen voor vuurwapenvergunningen ingediend. De ethische commissie van Physicians for Human Rights Israel (PHRI) heeft daarom in december een position paper gepubliceerd, getiteld  ‘The Medicalization of Civilian Armament: Proliferation of Weapons in the Civilian Space. Violence and the Role of the Medical Community.’ Volgens PHRI heeft de Israëlische staat ingespeeld op het gevoel van onveiligheid van de Israëlische burgers en hun ernstig beschadigd vertrouwen in de nationale veiligheidssystemen, met name na 7 oktober. Door middel van propaganda, administratieve maatregelen en wetgeving moedigt de staat civiele bewapening aan. Hiermee bieden ze een pseudo-oplossing voor een veel groter probleem, met ernstige gevolgen voor de gezondheidszorg en de positie van artsen.

 

Wat houdt de wetswijziging in?
Voordat de nieuwe regelgeving werd ingevoerd kon men een aanvraag doen als men een '07-training' had gedaan, vergelijkbaar met die van een infanteriesoldaat. De Nationale Veiligheidscommissie heeft op 15 oktober besloten dit vereiste te verlagen. Ieder die een '03-training' heeft ondergaan kan nu een aanvraag doen. Boven de 21 kan iemand een aanvraag doen als die een of twee jaar in het leger heeft gezeten. Boven de 27 is dit geen vereiste meer. Ook is de lijst van groepen die in aanmerking komen uitgebreid naar boeren, vrijwillig en betaald noodpersoneel.  

 

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg?

PHRI stelt dat de bewapening catastrofaal zal zijn voor de volksgezondheid. Hoewel het dragen van een wapen in een aantal gevallen levens heeft gered, is het idee van veiligheid door meer bewapening slechts een illusie. Menig ... lees hier verder
 

Help PHRI door te doneren
Het Mossawa Center heeft naar aanleiding van honderd dagen oorlog een rapport uitgebracht over de status van Palestijns-Arabische burgers van Israël tijdens de oorlog in Gaza. Hierin wordt onder andere vervolging van Palestijns-Arabisch leiderschap, van Palestijns-Arabische studenten of werknemers, en systemische verwaarlozing en onderdrukking door politie aan de kaak gesteld. Het Mossawa Center hoopt met dit rapport dat nationale en internationale organisaties beter begrip krijgen van de situatie en de druk op de Israëlische staat wordt verhoogd om mensenrechten van Palestijns-Arabische burgers te waarborgen. Lees het rapport hier.  
Bekijk hier het verhaal van veertienjarige Yusef a-Sheikh Khalil, zoon van een veldonderzoeker van B’Tselem. Vanuit een kamp voor interne vluchtelingen vertelt hij hoe hij van schuilplaats naar schuilplaats heeft moeten vluchten en hoe het is om kind te zijn in Gaza. 


Doorgang voor Palestijnen uit de West Bank dankzij HaMoked

Het Qalandia-controlepunt is een belangrijk controlepunt tussen Jeruzalem en de noordelijke West Bank. Beeld: B’tselem (2014). 

Met regelmaat houden wij u op de hoogte van de verzoekschriften die worden ingediend door HaMoked. HaMoked is een mensenrechtenorganisatie die gratis rechtsbijstand verleent aan Palestijnen in de bezette gebieden. Ook spannen zij strategische rechtszaken aan tegen Israëls schendingen van internationale humanitaire en mensenrechten. Sinds de afsluiting van de West Bank na 7 oktober heeft HaMoked twee verzoekschriften ingediend om de bewegingsvrijheid van Palestijnen te waarborgen. Een week geleden bracht HaMoked ons op de hoogte van het goede nieuws dat beide verzoekschriften zijn ingewilligd.

Het eerste verzoekschrift betrof het Shuafat-controlepunt, waar toegang werd geweigerd aan Palestijnen uit Oost-Jeruzalem met een gezinsherenigingsvergunning. De staat heeft hierop aangegeven dat dit een fout was in de uitvoering van de afsluitingsregels. De commandant van het Shuafat-controlepunt heeft de troepen geïnstrueerd houders van een gezinsherenigingsvergunning te laten oversteken, ongeacht hun geregistreerde woonplaats. 

Ook bij het Qalandia-controlepunt waren er veel klachten over de zeer beperkte openingstijden, en over wegversperringen waardoor Palestijnen het punt niet kunnen bereiken. De staat meldde dat de openingstijden voortkomen uit een personeelstekort. De controlepunten waar Israëlische kolonisten langskomen zijn echter 24 uur per dag open. Het Hof heeft de staat opgedragen een manier te vinden om de openingstijden van de controleposten uit te breiden en ervoor te zorgen dat wegversperringen de Palestijnen er niet van weerhouden de controlepunten te bereiken. Uiterlijk 2 februari moet het Hof op de hoogte worden gesteld van de nieuwe maatregelen. 

 
Steun HaMoked
Vredesconferentie door Peace Now
Meer dan duizend mensen woonden in december een vredesconferentie bij die werd georganiseerd door onze groep Peace Now. Sprekers als schrijver Dorit Rabinyan en Knessetlid Gilad Kariv gaven hun visie op de gevolgen van de oorlog en de mogelijke politieke stappen die kunnen leiden tot vrede. Op hun website schrijft Peace Now over de drukbezochte conferentie: “Het toont aan hoeveel Israëli’s geloven dat alleen de politieke oriëntatie op een tweestatenoplossing veiligheid en vrede biedt.” Of zoals de presentator van de conferentie, acteur Yossi Marshek, zei: “We kunnen niet blijven leven volgens de wetten van het zwaard.” Een verslag
leest u hier.


"Als je iemand ziet, dan schiet je"

Een luchtaanval van het Israëlische leger op Rafah, Gaza. Grootscheepse vernietiging is onderdeel van de zogenaamde Dahiya-doctrine. Beeld: Activestills.
Weinigen hebben beter inzicht in de tactieken van het Israëlische leger dan de soldaten die eerder dienden in vergelijkbare operaties. Veel van de activisten die verbonden zijn aan veteranenorganisatie Breaking the Silence namen deel aan de Gaza-oorlogen van 2008 en 2014. Zij zien hoe dezelfde fouten opnieuw gemaakt worden, met dezelfde desastreuze gevolgen. "Ze zeiden ons dat er geen burgers zouden zijn. Dus als je iemand ziet, dan schiet je."

Op 15 december zien soldaten van de IDF hoe drie half ontblote mannen met een witte vlag een Gazaans gebouw uitkomen. In het Hebreeuws schreeuwen ze om hulp. Desondanks, in de veronderstelling dat ze door Hamasstrijders in de val worden gelokt, openen de soldaten het vuur. Pas als de drie mannen zijn neergeschoten wordt ontdekt dat het gaat om Israëlische gijzelaars, gedood door hun eigen leger. Later zal de IDF spreken van een fout, een afwijking van de regels, maar volgens Avner Gvaryahu van Breaking the Silence is de zaak complexer. De soldaten hadden de opdracht gekregen “elke vechtende volwassen man” neer te schieten, licht de IDF toe. “Deze instructies,” schrijft Gvaryahu, “komen overeen met wat we weten van getuigenissen van soldaten die aan eerdere grondinvasies in Gaza deelnamen. ‘Als het een man is van vijftien jaar of ouder, die eruitziet alsof hij een strijder zou kunnen zijn, schiet je hem neer,’ vertelde een soldaat die in 2014 in Gaza vocht ons.” Waar normaal gesproken geldt dat ‘er bij twijfel, geen twijfel is,' waarmee bedoeld wordt dat de geringste twijfel al reden is om voorzichtig te zijn, wordt dit in Gaza op zijn kop gezet. Daar betekent twijfel altijd schieten.

Dit zou worden gerechtvaardigd doordat alle Palestijnse burgers via flyers aangespoord zijn het gebied te verlaten. In deze 'geconverteerde' zones mogen soldaten vervolgens alle achterblijvers beschouwen als Hamasstrijders. Nadav Weiman, die in 2008 vocht in Gaza en sindsdien namens Breaking the Silence de Israëlische oorlogsvoering bestudeert, schrijft in een opiniestuk dat onder meer werd gepubliceerd in De Standaard: “Deze bevelen waren bedoeld om soldaten te beschermen tegen potentiële gevaren, maar dan wel ten koste van onschuldige burgers, die ter plaatse waren gebleven." Dit volgt uit het ‘zero risk principe’, meent hij, dat al jarenlang door de IDF wordt gehanteerd en ertoe dient te allen tijde de veiligheid van de ... lees hier verder
 

Doneer aan Breaking the Silence
Vindt u onze nieuwsbrief interessant? Deel deze dan ook met uw familie, vrienden of kennissen. Zo helpt u SIVMO bekend te maken. Via www.sivmo.nl/nieuwsbrief kunnen mensen zich aanmelden om de nieuwsbrief zelf te ontvangen. Veel dank alvast!
Doneren kan altijd ook direct op IBAN NL06 INGB 0006181625. Wilt u meer weten over de groepen die SIVMO steunt? Ga dan naar www.sivmo.nl/groepen. En wilt u op de hoogte blijven van het werk van SIVMO en van onze groepen? Bekijk dan onze website of like onze Facebook-pagina.

Wilt u ons contacteren over de nieuwsbrief? Dan kunt u ons altijd bereiken via nieuwsbrief@sivmo.nl.
View this email in your browser
SIVMO op Facebook
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Postadres
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Mail
info@sivmo.nl

You do not want to receive these emails?
You can unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*