Jaarverslag 2023

 

Het afgelopen jaar werd voor SIVMO gekenmerkt door de oorlog in Gaza en de ontwikkelingen rond ons voortbestaan, die leidden tot een nieuw, verjongd bestuur. We hebben verder aandacht besteed aan het versterken van het contact met onze achterban en hebben onze donateurs regelmatig geïnformeerd over onze groepen in Israël.

De nieuwsbrief
Wij hebben de banden met de groepen waarvoor we werken weten te versterken, mede door de nieuwe opzet van onze nieuwsbrief. In de inhoud van de nieuwsbrief hebben we ons namelijk meer gericht op de concrete activiteiten van onze groepen en hoe donateurs daar direct aan kunnen bijdragen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende interviews met medewerkers van onze groepen gedaan, waardoor hun inzet duidelijk werd voor onze achterban en ons eigen contact met de groepen werd verstevigd. Bovendien geeft deze invalshoek onze lezers een uniek inzicht in de stand van zaken van de mensenrechten in Israël. De nieuwsbrief zoals die nu vorm heeft gekregen blijkt succesvol en het aantal nieuwsbrieflezers neemt toe.

Donorbrief
We hebben in 2023 tweemaal een brief uitgestuurd waarin we donateurs om financiële steun vroegen. In deze brieven beschreven we de ingewikkelde politieke en maatschappelijke context waarin onze groepen opereren en de nood die zij hebben aan steun. De donorbrieven hebben ons veel extra donaties opgeleverd.

Voortbestaan SIVMO
Begin vorig jaar bleek de dringende zoektocht naar nieuwe, bij voorkeur jonge bestuursleden zo moeilijk dat wij besloten een samenwerking te zoeken met PAX voor Vrede. Dit hebben wij toen ook gecommuniceerd naar onze achterban. Met PAX hebben  we intensief overleg gehad, waarbij ook juristen betrokken waren. Na meerdere opties te hebben besproken, bleek echter de enige mogelijkheid om over te worden genomen en op te gaan in PAX. SIVMO zou dan niet langer bestaan als onafhankelijke naam met een eigen achterban. De gesprekken verliepen in een prettige sfeer: de deur naar PAX was open, wij waren welkom. Toch bleek deze stap voor een aantal bestuursleden te groot. Het deed pijn om SIVMO op te heffen.

Tijdens de zomermaanden hebben wij dan ook opnieuw intensief gezocht naar nieuwe bestuursleden. Tot onze grote vreugde hebben we die gevonden. Op dat moment was de vervanging van onze penningmeester het meest urgent. Wij vonden Wouter Jan de Graaf bereid de functie van penningmeester op zich te nemen. Ook vonden we iemand voor het contact met onze groepen, maar zij haakte helaas snel af. Gelukkig vonden we een vervanger, Eden Goldberg, die wordt ingewerkt door vertrekkend bestuurslid Kathinka Minzinga. Jeroen Huber, die al een aantal jaren onze administratie verzorgde, was eveneens bereid het bestuur te versterken. Héloïse van Haaster, die al langer samen met David Roos de nieuwsbrief verzorgde, trad ook toe tot het bestuur en is nu verantwoordelijk voor de communicatie en de publiciteit. David Roos (geen bestuurslid) houdt zich actief bezig met de nieuwsbrief en is behulpzaam bij de vormgeving van de correspondentie. Joost van der Lijn blijft zijn kennis inzetten en zal ons nog adviseren. Femke Roos-Meijer blijft voorzitter. Kortom, in september 2023 hadden wij een nieuw bestuur gevonden en zijn we enthousiast aan de slag gegaan.

We hebben PAX op de hoogte gebracht van onze keuze en met hen afgesproken een alternatieve samenwerkingsvorm te zoeken. In oktober konden wij eindelijk met blijdschap onze achterban inlichten dat onze wens om SIVMO te behouden in vervulling is gegaan. De laatste maanden van het jaar stonden vervolgens in het teken van de overdracht en het inwerken van nieuwe bestuursleden.

Oorlog in Gaza
Op 7 oktober 2023 werden we overvallen door het verschrikkelijke nieuws van de aanslag van Hamas in het zuiden van Israël. In de weken en maanden daarop volgden wij de bezetting van de Gazastrook en de vreselijke gevolgen voor de Palestijnse inwoners. Onze groepen toonde verslagenheid, maar tegelijkertijd ook daadkracht. Ze hadden onze steun meer nodig dan ooit. Gelukkig hebben wij daar gehoor aan kunnen geven. We waren heel blij met de enorme steun van onze achterban en waren aan het eind van het jaar in staat een bedrag van 124.000 euro over te maken.

Vooruitblik
Juist nu de situatie in Israël weinig hoopvol stemt, is SIVMO overtuigd van de noodzaak onze groepen te blijven steunen. Het nieuwe bestuur heeft de wens om in 2024 met elkaar veel op de rails te kunnen zetten waar we in 2023 niet aan toe gekomen zijn, zoals een uitgebreidere publiciteits- en sociale mediastrategie. Daarnaast wordt de website vernieuwd, onderzoeken we eventuele nieuwe groepen die we willen ondersteunen en zetten we onze huidige activiteiten voort.

 

Namens het bestuur,

Femke Roos-Meijer – voorzitter

Amsterdam, 25 februari 2024