Sadaka-Reut

Deze jongerenorganisatie brengt de gescheiden werelden van de Palestijns-Arabische minderheid in Israël en joodse Israëli’s bij elkaar. De programma’s zijn erop gericht elkaar te leren kennen en vooroordelen weg te nemen.

Deze dialooggroep van joodse en Palestijnse jongeren binnen Israël werkt aan een gelijkwaardige samenleving voor alle Israëli’s. Door groepsactiviteiten en leiderschapstrajecten worden Israëlische jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar gebracht, om elkaar te leren kennen en om zich samen in te zetten voor een diverse, rechtvaardige samenleving. Het is een van de weinige groepen waar joodse en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten en gezamenlijk nadenken over, en werken naar, een samenleving waarin zij als gelijken kunnen samenleven.

 

Sadaka-Reut:

  • Richt zich op Arabische en joodse jongeren van 14 tot 20
  • Vormt gemengde jeugdgroepen uit naburige plaatsen die een jaar lang wekelijks bij elkaar komen om over vooroordelen, identiteit, cultuur en burgerrechten van gedachten te wisselen
  • Vormt jaarlijks een gemengde groep van acht schoolverlaters die in een studentenhuis samenwonen en projecten voor jongeren organiseren
  • Heeft een cultuurcentrum voor jongeren in Jaffa
  • Geeft elk jaar op Arabische en joods Israëlische middelbare scholen een cyclus lessen om kennis over elkaar en tolerantie te bevorderen
  • Organiseert zomerkampen
  • Opgericht in 1983 door joodse en Palestijns Israëlische studenten
  • Werkt met een binationale staf en houdt kantoor in Jaffa

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: