New Profile

New Profile is een feministische beweging die de militaire ideologie bestrijdt omdat deze de Israëlische maatschappij gewelddadiger, seksistischer en racistischer maakt. De organisatie onderscheidt zich van andere vredes- en mensenrechtenorganisaties omdat ze als enige het militairisme afwijst.

New Profile streeft sinds haar oprichting in 1998 naar een maatschapppij die een vreedzame oplossing voorstaat. Hun activiteiten richten zich  allereerst op Israelische jongeren die de dienstplicht willen weigeren of beëindigen. Daarnaast maakt New Profile samen met andere organisaties lespakketten voor scholieren die een boodschap van vrede uitdragen.

De dienstplicht zorgt voor financiële druk op gezinnen met een lager inkomen, omdat de kinderen tijdens hun dienstplicht niet bijdragen aan het gezinsinkomen. New Profile maakt maatschappelijk werkers en leraren bewust van dit risico en geeft tips om de dienstplicht en de gevangenschap die op weigering kan volgen, te omzeilen.

in 2019 heeft New Profile tot nu toe 400 jongeren bijgestaan bij het weigeren van de dienstplicht, 21 jongeren ontvingen juridische bijstand. Uit een online-enquête blijkt dat 77% van de mensen die door de organisatie zijn geholpen zegt dat hun vrienden en familie nu meer begrip hebben voor hun keuze dienst te weigeren. Ook dit jaar organiseert New Profile in Haifa, Tel Aviv en Jeruzalem lerarenforums waar verhalen, artikelen en films over anti-militarisme en kritisch onderwijs worden gedeeld.