De Gazastrook bevindt zich aan de rand van een hongersnood. Beeld: Activestills.
Uithongering op de Gazastrook

Begin april werden zeven medewerkers van Word Central Kitchen, die onderweg waren naar Gaza om humanitaire hulp te bieden, gedood door een Israëlische luchtaanval. Als gevolg hiervan stopten meerdere organisaties, waaronder World Central Kitchen, hun werkzaamheden op de Gazastrook. Na internationale druk hebben woordvoerders van de IDF later die maand toegezegd zich in te zetten voor betere humanitaire omstandigheden. Volgens onze groep B’Tselem, die mensenrechtenschendingen onderzoekt en documenteert, moeten we nog maar afwachten hoe de situatie zal veranderen. In elk geval is het zeker dat deze inzet ‘too little, too late’ is in het oog van de catastrofale omstandigheden waarin de mensen in Gaza verkeren. Naar aanleiding hiervan publiceerde B’Tselem het rapport ‘Manufacturing Famine: Israel is Committing the War Crime of Starvation in the Gaza Strip’. 

Door: Redactie – 08/05/2024

Onderzoeken van onder anderen de World Health Organisation, Human Rights Watch en de UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) tonen aan dat de zich Gazastrook aan de rand van hongersnood bevindt. De helft van de inwoners lijdt aan het hoogste niveau van voedselonzekerheid en dertig procent van de kinderen is ernstig ondervoed. Ten gevolge hiervan zijn de Gazanen vatbaar voor ziektes en infecties, met de kans dat dit leidt tot de dood. De OCHA meldde dat 32 mensen, waaronder 28 kinderen, zijn gestorven door uithongering sinds het begin van de oorlog. Ook op de lange termijn zijn de gevolgen van ondervoeding desastreus, zoals een hogere kans op chronische ziektes op oudere leeftijd, een belemmerde cognitieve ontwikkeling en gedragsproblematiek.

“Het enige wat ik doe is eten zoeken, de hele tijd, en ik kan ook niet stoppen met eraan denken ’s nachts. Iedereen hier in het kamp is bleek van de honger en kan nauwelijks op zijn benen staan.” – Khamis al-A’araj, 52, uit het al-Falujah IDP kamp.

Na zes maanden aan bombardementen is er bijna geen mogelijkheid nog gewassen te produceren op Gazaans grondgebied. Het eten dat nog beschikbaar is, is in prijs met meer dan 100% gestegen en de inwoners van Gaza zijn vrijwel volledig afhankelijk van hulp van andere landen en internationale organisaties. De Israëlische regering maakt de levering van de goederen echter praktisch onmogelijk, door blokkades, overmatige bureaucratie en het beschadigen van de infrastructuur. In deze context is het nog schrijnender dat de Israëlische Ministerie van Defensie meermaals heeft gepoogd te ontkennen dat er een vreselijk gebrek aan voedsel is in Gaza.

B’Tselem stelt dat Israël hiermee het strafrechtelijk verbod op uithongering als methode van oorlogsvoering schendt, zoals gedefinieerd in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Het Internationale Strafhof heeft de bevoegdheid deze schending te onderzoeken en te vervolgen. B’Tselem stelt dat Israel, gedreven uit wraakzucht voor de misdaden van 7 oktober, elke morele standaard negeert en op grove wijze verplichtingen onder het internationale recht schendt.

Lees het volledige rapport hier en luister hier naar de getuigenissen van Voices from Gaza.

B’Tselem heeft uw steun hard nodig. 

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: