SIVMO steunt New Profile

Onlangs heeft SIVMO een nieuwe groep toegevoegd aan de organisaties die we met uw hulp steunen. New Profile is een feministische beweging die de militaire ideologie bestrijdt omdat die de Israëlische maatschappij gewelddadiger, seksistischer en racistischer maakt. New Profile onderscheidt zich van andere vredes- en mensenrechtenorganisaties omdat ze als enige het militairisme afwijst.

Onlangs heeft SIVMO een nieuwe groep toegevoegd aan de organisaties die we met uw hulp steunen. New Profile is een feministische beweging die de militaire ideologie bestrijdt omdat die de Israëlische maatschappij gewelddadiger, seksistischer en racistischer maakt. New Profile onderscheidt zich van andere vredes- en mensenrechtenorganisaties omdat ze als enige het militairisme volledig afwijst. De organisatie streeft sinds haar oprichting in 1998 naar een maatschappij die een vreedzame oplossing van de problemen voorstaat. Hun activiteiten richten zich op Israëlische jongeren die de dienstplicht willen weigeren of beëindigen. Daarnaast maakt New Profile samen met andere organisaties lespakketten voor scholieren die een boodschap van vrede uitdragen.
De dienstplicht zorgt voor financiële druk op gezinnen met een lager inkomen, omdat de kinderen tijdens hun dienstplicht niet bijdragen aan het gezinsinkomen. New Profile maakt maatschappelijk werkers en leraren bewust van dit risico en geeft tips om de dienstplicht en de gevangenschap die op weigering kan volgen, te omzeilen.
In 2019 heeft New Profile ruim 400 jongeren bijgestaan bij het weigeren van de dienstplicht, 21 jongeren ontvingen juridische bijstand. Uit een online-enquête blijkt dat 77% van de mensen die door de organisatie zijn geholpen zegt dat hun vrienden en familie nu meer begrip hebben voor hun keuze dienst te weigeren. New Profile organiseerde dit jaar in Haifa, Tel Aviv en Jeruzalem lerarenforums waar verhalen, artikelen en films over antimilitarisme en kritisch onderwijs worden gedeeld.

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: