Rapport: Problemen voor de vrouwen van Gaza

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2019, publiceerde de Israëlische organisatie Physicians for Human Rights een rapport over de omstandigheden van Palestijnse vrouwen die in Gaza leven onder de Israëlische blokkade. Het rapport draait om drie groepen vrouwen aan wie geen reisvergunning wordt toegewezen en die dus niet in staat zijn buiten Gaza medische behandelingen te krijgen.

In de eerste plaats gaat het om vrouwelijke kankerpatiënten. Daarnaast om vrouwelijke patiënten die familie zijn van mensen die in Israël of de Westelijke Jordaanoever woonachtig zijn maar niet in het bezit zijn van een Israëlische verblijfsvergunning. Verder betreft het vrouwen die familiebanden hebben met leden van Hamas. Zij mogen Gaza niet uit. De laatste regel treft vrouwen twee keer zo vaak als mannen. Het onderzoek concludeert dat de maatregelen die Gazaanse vrouwen treffen vaak geen verband houden met de vrouwen zelf of met daden die direct met hen in verband staan.
Physicians for Human Rights is een organisatie die medische zorg voor iedereen toegankelijk wil maken, zowel binnen Israël (voor asielzoekers of gevangenen) als voor Palestijnen die wonen onder de Israëlische bezetting of te maken hebben met de blokkade van de Gazastrook.