Directeur Rabbis for Human Rights: ‘We zoeken verbinding tussen de diepzinnige wereld van het jodendom en de strijd voor mensenrechten.’

Vorig jaar trad Avi Daboesj aan als directeur van Rabbis for Human Rights. De drieënveertigjarige Daboesj is een bevlogen activist die al jaren een belangrijke stem heeft in het politieke en sociale debat. Hij was kandidaat voor de linkse Meretz-partij en één van de oprichters van de ‘Beweging voor de toekomst van de westelijke Negev’, een beweging van bewoners van het Zuiden van Israël die oproept tot een politieke overeenkomst tussen Israël en Gaza. Hij is tevens koster van de synagoge in Bror Chajil , een kibboets nabij Sderot.
In reactie op zijn aanstelling zei Daboesj: ‘Deze nieuwe rol vervult me met blijdschap en nederigheid. De Israëlische maatschappij heeft op dit moment een joodse stem nodig die nadenkt over mensenrechten en sociale gelijkwaardigheid. Die bereiken we alleen met serieuze daden. Dat is onze plicht.’

Door: Maurits de Bruijn

Avi Daboesj is geboren en getogen in Asjkelon, in een religieuze, Mizrachi-familie met rechtse ideeën. Het geweld van rechts ten tijde van de Oslo-Akkoorden deed Daboesj ertoe besluiten zichzelf te distantiëren van het religieuze Zionisme. Na zijn afzwaaien in 1996 werkte hij met kinderen met een beperking en richtte hij een school op voor tieners met autisme. In 2002 sloot hij zich aan bij de milieubeweging waar hij een aantal groene initiatieven ontplooide. Later werkte hij meer dan tien jaar voor Sjatil, de organisatie die zorgt voor de uitvoering van de programma’s van het New Israel Fund. Daboesj heeft een bachelor- en masterdiploma in Gedragswetenschappen en Sociologie.

In 2008 verhuisde Daboesj met zijn gezin naar de kibboets Bror Chajil, in de buurt van Sderot, niet ver van de Gazastrook. Daar was de familie getuige van verschillende militaire acties en oorlogen. Daboesj signaleerde een groot gebrek aan strategische discussie over Gaza. In één van zijn columns voor +972 Magazine, schreef hij: ‘Vanuit hun zetels in Jeruzalem ziet niemand ons of onze kinderen; de inwoners van Gaza worden al helemaal niet gezien. Zij hebben geen schoon drinkwater of elektriciteit. Onze regering investeert liever in belastingvoordelen en revalidatiecentra dan in vrede en vooruitgang.’
In 2014 tijdens operatie ‘Beschermende Rand’ van het Israëlische leger tegen Gaza richtte Daboesj een beweging op waarin bewoners van Sderot en omringende kibboetsim (waaronder ook rechtse) zich verenigden en gezamenlijk opriepen tot een diplomatieke oplossing voor Gaza. Vervolgens werd hij lid van de Meretz-partij en stond als 8e op de verkiezingslijst van 2015, de partij haalde vijf zetels binnen. Twee jaar geleden verhuisde het gezin naar Sderot, waar Daboesj de werkt als koster van een synagoge. Ook richtte hij daar een beit midrasj op, een religieuze studiezaal. Al deze ervaringen neemt hij mee naar zijn functie bij Rabbis for Human Rights.

Daboesj kijkt kritisch naar de linkse vredesbeweging in Israël. Zo schreef hij in een andere column: ‘De protesten en andere acties van het witte, liberale kamp zullen geen einde maken aan de bezetting of leiden tot een oplossing. Het duurt al vijftig jaar en de vredesbeweging heeft nog steeds niet genoeg politieke energie verzameld om een einde te maken aan de status quo. Sterker nog, het huidige discours rond vrede houdt de hegemonie in stand.
Er zal geen succes worden geboekt zonder dat links de dialoog aangaat met de Mizrachim, hun vijand die in de regel buitengesloten wordt. De Oslo-akkoorden waren nooit tot stand gekomen zonder de Mizrachim en Arabieren. Dus praat met de Arabische inwoners van Israël. Deze gemeenschap moet niet worden gereduceerd tot een brug of verbindingsfactor, maar heeft een eigen stem die gehoord moet worden.’
Ook gematigde kolonisten zouden bij deze dialoog betrokken moeten worden, want zij ‘onderhouden nauwe banden met hun Palestijnse buren.’

Het zoeken en creëren van verbinding is Daboesj’ grootste drijfveer. Op de website van Rabbis for Human Rights verscheen kort na zijn aantreden de volgende de volgende verklaring: ‘We bevinden ons op dit moment in een crisis. Dat is de harde waarheid. Maar zoals ik in de milieubeweging heb geleerd , biedt iedere crisis een kans. Deze organisatie zoekt verbinding tussen de diepzinnige wereld van het jodendom en de strijd voor mensenrechten binnen Israël en de Palestijnse gebieden.

Juist nu moet onze stem worden gehoord, om zo een tegengeluid te kunnen bieden aan de messianistische Joodse stem die oproept tot een harteloze aanpak van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza en Israël zelf. We moeten ons verzetten tegen de stem die een economie promoot die machtelozen klemzet en wetten ondermijnt. In een tijd waarin er een tekort aan verantwoordelijkheidsbesef heerst, is dit onze missie. En ik ben er van overtuigd dat we zullen slagen. Samen. Mijn motto is: ‘Als je snel wilt zijn, doe het alleen, maar als je ver wilt komen, doe het dan samen.’

Rabbis for Human Rights is een grote, actieve organisatie die zich op vele manieren inzet voor sociale rechtvaardigheid en de rechten van Palestijnen. Schendingen van de mensenrechten, van zowel Palestijnen als andere kwetsbare groepen, zijn volgens deze rabbijnen in strijd met Joodse tradities van menselijkheid en morele verantwoordelijkheid. De rabbijnen, van zowel liberale als orthodoxe huize, zetten zich in voor interreligieuze dialoog, sociale rechtvaardigheid in Israël en komen op voor Palestijnen in bezet gebied.onder andere door actie te voeren.

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: