Enkele leden van de delegatie van Mossawa in Brussel. Beeld: The Mossawa Center.
In gesprek met Mossawa: Israëlische minderheden verenigen zich in diplomatieke missie

Een aantal weken geleden ontmoetten wij in Brussel een delegatie van The Mossawa Center, een Palestijns-Arabische organisatie in Israël. Mossawa zet zich in voor een democratische samenleving en strijdt tegen discriminatie. Wij spraken met hen over de door hen opgerichte HAMER-coalitie, het gewelddadige beleid van Israël en Mossawa’s ‘European advocacy’ programma.

Door: Redactie – 19/07/2023

The Mossawa Center is in 1999 opgericht om op te komen voor de rechten van de Palestijns-Arabische minderheid. Door arme gemeenschappen te ondersteunen, rechtszaken aan te spannen, internationaal te lobbyen en door middel van vele andere projecten verbetert Mossawa de positie van de Palestijnse bevolking. Hoewel de Palestijns-Arabische bevolkingsgroep de meest gediscrimineerde minderheid is, zijn ook andere gemeenschappen het slachtoffer van het discriminerende beleid van de Israëlische regeringen. Daarom heeft The Mossawa Center de afgelopen tijd een multi-etnische samenwerking opgebouwd tussen deze minderheden. Dit is de zogeheten HAMER-coalitie, vernoemd naar de vijf minderheden:

  •   de ultra-orthodoxe Charedische (Haredi) gemeenschap (10% van de Israëlische bevolking)
  •   de Palestijns-Arabische gemeenschap (21% van de Israëlische bevolking)
  •   de Mizrachi-gemeenschap: Joodse mensen van Arabische komaf (35% van de Israëlische bevolking)
  •   de Ethiopische gemeenschap (1.5% van de Israëlische bevolking)
  •   de Russische gemeenschap (12% van de Israëlische bevolking)

De Mossawa-delegatie bestaat eveneens uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen van deze vredescoalitie. We spreken met de Russische Elena Shafran (redactrice van de viertalige nieuwswebsite Sowtna), Nurit Hajjaj (voorzitter van de Mizrahi Democratic Rainbow Coalition), journalist Ran Edilist en Palestijns-Arabische Jafar Farah, directeur van het Mossawa Center.

De verschillende minderheden zijn, met name door het onderdrukkende beleid van de regering, gefragmenteerd geraakt. Zo werd de Mizrachi-gemeenschap ingezet als arbeiders in de kibboetsiem zonder hen daadwerkelijk lid te laten worden, om de oorspronkelijke Palestijnse bewoners weg te houden. Hierdoor ontstonden conflicten tussen de minderheden, legt Nurit Hajjaj uit. Over het verleden zijn tegenstrijdige herinneringen ontstaan waardoor ingewikkelde discussies over bezit en waarheid doorwoekeren. Dit is volgens het Mossawa Center bewust beleid van de regering. Op deze manier wordt er blijvende controle uitgeoefend over de minderheden. Daarom is het volgens de delegatie belangrijk de vragen over het verleden opzij te zetten en samen te werken aan het doel dat al deze groepen delen: een eerlijke en democratische toekomst.

Het Mossawa Center sprak in Europa onder andere met Europarlementariërs, de European External Action Service, de groep Mashrek/Magreb en politici in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Jafar Farah vertelt ons het tweevoudige doel van hun bezoek. Enerzijds vraagt de delegatie aandacht voor deze unieke multi-etnische vredescoalitie. Anderzijds waarschuwen zij het internationale politieke toneel voor het escalerende geweld in Israël, waarbij volgens Mossawa ook de EU haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Het geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen wordt volgens Mossawa bewust door regeringsbeleid aangemoedigd. Zo houdt Mossawa de Israëlische regering verantwoordelijk voor de groei van georganiseerde misdaad en illegaal wapenbezit in de Arabische gemeenschap. De oneerlijke verdeling van overheidsgeld maakt het vrijwel onmogelijk voor de Palestijns-Arabische bevolking om een weg te vinden uit de armoede. Veel jongeren stoppen bijvoorbeeld vroegtijdig met school door de ondermaatse financiering van het Palestijns-Arabische onderwijs. Hierdoor komen velen van hen in de georganiseerde misdaad terecht. Verder stelt Mossawa dat de regering geweldsuitbarstingen uitlokt door Palestijnse protesteerders te provoceren en geweldsdaden van de Joods-Israëlische gemeenschap actief te faciliteren en legitimeren.

Discriminatie in toekenning van overheidsgeld. Beeld: The Mossawa Center.


Mossawa benadrukt dat ook de EU en de individuele lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun rol binnen dit systeem van onderdrukking. Langs allerlei wegen, zoals financiële steun aan academisch onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s, ondersteunt Europa de Israëlische regering en Israëlische instituties die de mensenrechten van minderheden niet in acht nemen. Alleen als de Europese gemeenschap duidelijke voorwaarden stelt voor deze steun en ook buiten de EU haar waarden verdedigt, is verandering mogelijk.

Deze oproep tot internationale actie heeft Mossawa bij Europese beleidsmakers en politici neergelegd. Samen met de bijzondere samenwerking van de HAMER-coalitie biedt dit hoop op verandering in de situatie van Israëlische minderheden. Om hun werk te kunnen blijven voortzetten, heeft The Mossawa Center uw hulp nodig. Zoals Jafar Farah het in ons gesprek verwoordde: “Nobody will struggle instead of us, so give us the tools to struggle.”

Doneer hier aan het Mossawa Center.

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: