Het Qalandia-controlepunt is een belangrijk controlepunt tussen Jeruzalem en de noordelijke West Bank. Beeld: B’tselem (2014).
Doorgang voor Palestijnen uit de West Bank dankzij HaMoked

Met regelmaat houden wij u op de hoogte van de verzoekschriften die worden ingediend door HaMoked. HaMoked is een mensenrechtenorganisatie die gratis rechtsbijstand verleent aan Palestijnen in de bezette gebieden. Ook spannen zij strategische rechtszaken aan tegen Israëls schendingen van internationale humanitaire en mensenrechten. Sinds de afsluiting van de West Bank na 7 oktober heeft HaMoked twee verzoekschriften ingediend om de bewegingsvrijheid van Palestijnen te waarborgen. Een week geleden bracht HaMoked ons op de hoogte van het goede nieuws dat beide verzoekschriften zijn ingewilligd.

Door: Redactie – 24/01/2024

Het eerste verzoekschrift betrof het Shuafat-controlepunt, waar toegang werd geweigerd aan Palestijnen uit Oost-Jeruzalem met een gezinsherenigingsvergunning. De staat heeft hierop aangegeven dat dit een fout was in de uitvoering van de afsluitingsregels. De commandant van het Shuafat-controlepunt heeft de troepen geïnstrueerd houders van een gezinsherenigingsvergunning te laten oversteken, ongeacht hun geregistreerde woonplaats.

Ook bij het Qalandia-controlepunt waren er veel klachten over de zeer beperkte openingstijden, en over wegversperringen waardoor Palestijnen het punt niet kunnen bereiken. De staat meldde dat de openingstijden voortkomen uit een personeelstekort. De controlepunten waar Israëlische kolonisten langskomen zijn echter 24 uur per dag open. Het Hof heeft de staat opgedragen een manier te vinden om de openingstijden van de controleposten uit te breiden en ervoor te zorgen dat wegversperringen de Palestijnen er niet van weerhouden de controlepunten te bereiken. Uiterlijk 2 februari moet het Hof op de hoogte worden gesteld van de nieuwe maatregelen.

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: