Infographic: B’Tselem legt onderdrukking vast

B’Tselem maakte iedere maand een kaartje waarin de druk die het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever uitoefent te zien is. De cijfers geven het aantal checkpoints, invallen en arrestaties per gebied aan. Deze aantallen hebben betrekking op de periode van 29 december 2018 tot 11 januari 2019.
Informatiecentrum B’Tselem documenteert sinds 1989 mensenrechtenschendingen in de bezette Palestijnse gebieden.
De Franse staat eerde B’Tselem in december met de Human Rights Award. De prijs wordt uitgereikt aan organisaties die onder druk staan wegens het opkomen voor mensenrechten.
Directeur van B’Tselem Hagai El-Ad zei het volgende in zijn dankwoord: ‘De hysterische reactie van Israëlische ambtenaren die probeerden deze uitreiking te voorkomen is illustratief voor de realiteit waarin wij gedwongen zijn te werken: propaganda, leugens en dreigementen van een regering die mensenrechten zal blijven schenden door organisaties als de onze het stilzwijgen op te leggen. In reactie op dit morele faillissement, zullen we ons best doen de waarheid boven tafel te krijgen en een einde te maken aan het onrecht.’