2019: een goed jaar voor SIVMO

Groei in donaties, ruimte voor nieuwe groepen en een nieuwe website

Voor SIVMO was 2019 een jaar van veranderingen. De overgang van een papieren De Brug, ons magazine, naar een digitale De Brug; een nieuwe website; een nieuw bestuur; en een verandering in de groepen die we steunen. Begin 2020 is het tijd om de balans op te maken. Welk effect hebben deze veranderingen gehad op SIVMO en op ons hoofddoel: het steunen van de Israëlische vredes- en mensenrechtenbeweging?

Door: Bestuur van SIVMO

De overgang naar digitaal

Een grote verandering binnen SIVMO het afgelopen jaar was een volledige overgang naar digitale communicatie. Geen papieren De Brug meer die elk kwartaal bij onze donateurs op de deurmat valt, maar een digitale, meer frequente De Brug, elke maand, via onze nieuwsbrief. Er waren verschillende redenen om over te gaan op een digitale De Brug: online kunnen we een groter publiek bereiken en kunnen artikelen en nieuws makkelijker verspreid worden; maar het was ook een kostenbesparing, noodzakelijk vanwege het teruglopend aantal abonnees.

Met de keuze voor een digitale De Brug, werd ook gekozen voor een vernieuwde, meer overzichtelijke en eigentijdse website. En met succes. Sinds de lancering van de nieuwe website in oktober 2019 zien we niet alleen het aantal bezoekers toenemen, ze blijven ook nog eens langer op de website. Waar we in het verleden één keer in het kwartaal artikelen in de papieren De Brug publiceerden, lukt het ons inmiddels om continu nieuwe nieuws- en verdiepende artikelen op de website te publiceren, zodat donateurs en steunbetuigers up-to-date blijven over alles wat onze groepen in Israël aangaat.

Meer financiële steun

Een van onze grootste successen het afgelopen jaar is dat we de inkomsten van SIVMO flink hebben zien groeien. Terwijl we, met alle veranderingen binnen de organisatie en onze communicatie, en met het wegvallen van de inkomsten uit de abonnementen op de papieren De Brug, een stagnatie in onze inkomsten hadden verwacht, zagen we dat onze donateurs ons trouw bleven, en zelfs bereid waren om meer te geven. Dit leidde er toe dat we verdeeld over 2019 67.500 euro konden overmaken aan onze groepen, met nog ruim 30.000 euro te verdelen aan het einde van het jaar – bijna 100.000 euro in totaal.

Dat geld is hard nodig. De vredes- en mensenrechtenbewegingen zitten in een lastig parket. De afgelopen parlementsverkiezingen schetsten een beeld van een vleugellam parlementair links dat het moet afleggen tegen de centrumpartij Blauw Wit, waarvan partijleider Benny Gantz in de campagne verklaarde dat hij voorstander is van het annexeren van een groot deel van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Ook worden er maatregelen genomen om Israëlische activisten te weren uit Palestijns gebied. Maar dat maakt het steunen van de kritische activistische stem juist zo belangrijk. Om te laten zien dat een ander Israël bestaat, een Israël dat vecht tegen onrechtvaardigheid en vóór vrede. SIVMO is er trots op dat het organisaties, groot en klein, steunt die tegen de stroom in roeien, in sommige gevallen al decennialang, en dat deze organisaties – ondanks alle tegenstand – concrete successen weten te behalen.

Nieuwe organisaties

In het afgelopen jaar hebben we binnen SIVMO de keuze gemaakt om, meer dan voorheen, (ook) de focus te leggen op wat er binnen Israël zelf gebeurt, vanuit de gedachte dat ontwikkelingen binnen de Israëlische samenleving niet los gezien kunnen worden van wat er gebeurt in de Palestijnse gebieden. Een rechtser Israël is niet alleen slecht voor de Palestijnen in de bezette gebieden, maar ook voor Palestijnen en andere kwetsbare groepen in Israël zelf. Om die reden verwelkomden we het afgelopen jaar vier nieuwe organisaties: Kav LaOved, Mossawa, New Profile en Zochrot. Waar Kav LaOved en Mossawa opkomen voor respectievelijk de rechten van kwetsbare werknemers (vaak Palestijnen, asielzoekers en joodse migranten uit Ethiopië en de voormalige Sovjet-Unie) en de Palestijns-Arabische minderheid in Israël, strijden New Profile en Zochrot voor een brede mentaliteitsverandering binnen Israël. New Profile doet dat door van leer te trekken tegen wat het “de militarisering van de samenleving” noemt, zoals het verheerlijken van het leger onder jongeren, de toekomstige dienstplichtigen. Zochrot zwengelt het debat aan over de naqba, de verdrijving en vlucht van Palestijnen uit het huidige Israël in 1947-1948, en de positie van Palestijnse vluchtelingen sindsdien, en vraagt daarmee aandacht voor, en erkenning van, de keerzijde van Israëls ontstaansgeschiedenis. Het zijn moeilijke en controversiële onderwerpen, het vereist moed om ze bespreekbaar te maken. Het is juist die moed, waar we bij SIVMO zo’n bewondering voor hebben – en wat voor ons reden is  deze organisaties als nieuwe SIVMO-groepen te verwelkomen.

Een sterk bestuur

In 2018 trad een nieuw SIVMO-bestuur aan, en dat moest gelijk flink aan de slag: een herstructurering en stroomlijning van de organisatie, een overgang naar digitaal, een nieuwe website, en een kritische evaluatie van de groepen die we steunden en willen steunen. Een flinke klus, maar een waarvan we nu kunnen zeggen: het lukt ons. SIVMO heeft inmiddels een sterk en deskundig bestuur, onder leiding van voorzitter Femke Roos, met Joost van der Lijn als penningmeester, en Shifra Kisch, Kathinka Minzinga en Rick Meulensteen als algemeen bestuursleden. De stabiliteit van het nieuwe bestuur biedt een goede basis voor de toekomst van SIVMO.

Lever ook een bijdrage aan het andere Israël

Al deze successen zouden we niet behaald kunnen hebben zonder de steun van onze donateurs. Helaas zijn we, als klein fonds met beperkte mankracht, er niet in geslaagd om iedereen die ons het afgelopen jaar gesteund heeft, persoonlijk te bedanken. Dit jaar zullen we, meer dan het afgelopen jaar, actief onze donateurs opzoeken, om hen te bedanken en meer bij SIVMO te betrekken.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het succes van SIVMO en de groepen van het andere Israël steunen? Zodat zij een wezenlijk verschil kunnen maken in het leven van Palestijnen én Israëli’s? Zodat zij kunnen werken aan hun ideaal van Israël als rechtvaardige samenleving voor iedereen? Overweeg dan aan een van onze groepen te doneren via www.sivmo.nl/doneren/, of blijf op de hoogte van hun werk en lees de verdiepende analyses door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via www.sivmo.nl/nieuwsbrief/. U kunt het verschil maken.

Het bestuur van SIVMO

Blijf op de hoogte.
Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief: